Voorwaarden

Algemene voorwaarden & privacy beleid:

Aanmelden 
Aanmelding voor lidmaatschap bij Studio Pauline geschiedt door het digitale inschrijfformulier op de website volledig in te vullen. Hierna kun je direct gebruikmaken van de door jouw gekozen les(sen)/faciliteiten. Binnen 10 dagen ontvang je een welkomst- en bevestigingsmail van inschrijving. Ook krijg je de informatie hoe je de Studio Pauline WebApp moet downloaden. Heb je deze niet ontvangen binnen 2 weken? Neem dan contact op met Studio Pauline.

Er worden géén administratie- en/of inschrijfkosten berekend.

Lidmaatschappen
Studio Pauline werkt met verschillende lidmaatschappen.
Regulier lidmaatschap: 38 weken per seizoen
Het lesgeld is berekend per maand. In het lesgeld zijn de schoolvakanties verrekend. In de schoolvakanties worden er namelijk geen lessen gegeven. De betalingen zijn voor 10 maanden (september t/m juni).

Lesgeld
Automatische betaling
De betaling van het gekozen lidmaatschap vindt plaats via automatische incasso. Rond de 1e  van elke maand wordt het maandtarief voor dezelfde maand geïncasseerd van het door jou opgegeven bankrekeningnummer.

Betaling per factuur
Betaling via factuur kan, maar brengt extra kosten met zich mee. Betaling via factuur dient betaald te zijn vóór de 1e van de volgende maand.

De tarieven van het lidmaatschap staan vermeld op onze website.
Bij het mislukken van de automatische incasso en/of het uitblijven van betaling zal Studio Pauline vanaf de tweede herinnering administratiekosten in rekening brengen.

Opzeggen/lidmaatschapswijzigingen
Opzeggingen en lidmaatschapswijzigingen is alleen mogelijk via de Studio Pauline WebApp. Er wordt een opzegtermijn van één kalendermaand gehanteerd.

Gemiste danslessen
Gemiste danslessen kunnen worden ingehaald (indien mogelijk), altijd in overleg met de docent.
Studio Pauline is op alle landelijke feestdagen/weekenden gesloten.

Up/downgraden danslessen
Indien je jouw deelname frequentie van de danslessen wilt veranderen (upgraden/downgraden van uw lidmaatschap), kun je altijd contact opnemen met het team van Studio Pauline.

Danskleding
Dancekids van Studio Pauline dienen met verzorgde danskleding in de les te dansen. Studio Pauline werkt met een kledingvoorschrift voor alle danslessen. Zie kledingvoorschriften.

Aansprakelijkheid

Studio Pauline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele in lessen opgelopen blessures, verwondingen e.d. Het deelnemen aan de les(sen) is volledig op eigen risico.
Studio Pauline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen van leerlingen, leden of opdrachtgevers.

Communicatie 
Informatie omtrent de gekozen les(sen) gebeurt via de officiële communicatiekanalen van Studio Pauline. Communicatie in zelf aangemaakte App groepen en andere social media platformen die niet door Studio Pauline worden aangestuurd en beheerd zijn dus niet officieel. Om verwarring te voorkomen adviseren wij de Studio Pauline kanalen te volgen. Studio Pauline heeft een professionele Studio Pauline WebApp, website, YouTube, Facebook, Instagram en Tik-Tok kanalen. Door het volgen van deze officiële kanalen blijft men goed op de hoogte van al het nieuws dat betrekking heeft op danslessen/Shows/events van Studio Pauline.

Privacy beleid
Studio Pauline heeft beleid ten aanzien van jouw privacy, zodat persoonsgegevens die je opgeeft, alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor je deze hebt achtergelaten.

Studio Pauline hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Studio Pauline houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Studio Pauline is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt kun je ons altijd via de mail, info@studiopauline.nl, contacten.

Foto en film
Er worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt tijdens de danslessen, optredens, shows, feesten, dansfeestjes en kijklessen door Studio Pauline. Deze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen social media en internetpagina. Indien je bezwaar maakt tegen plaatsing van foto’s of filmopnames met beeltenis van jouw Dancekid van Studio Pauline (je zoon of dochter) dan kun je dit zelf aangeven in de Studio Pauline WebApp.

Studio Pauline is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse beelden door derden.